Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?Du som har enskilt avlopp, vet du om det är en fungerande anläggning eller om den behöver åtgärdas? Vi innehar diplomutbildning för grävning av små avlopp. Vi tar hand om hela projektet från ansökningar till slutbesiktning inklusive erforderlig dokumentation.

Vi på Spjuths Grävservice AB har genomgått diplomsutbildning i små avlopp. Det är en utbildning som ger oss de kunskaper som behövs för att kunna uppfylla de kvalitetskrav som myndigheter och beställare kräver. Vi strävar hela tiden efter att hålla oss uppdaterade och genomgår därför kontinuerligt nya utbildningar.

Behöver ni rådgivning avseende ert enskilda avlopp står vi gärna till ert förfogande.

Från och med januari 2009 är byggherren byggarbetsmiljösamordnare. Spjuths Grävservice AB har den kompetensen. (BAS-P/Bas-U)

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i följande uppgifter så kommer vi att kontakta er snarast.