Vägbyggnation


Några exempel på projekt Spjuths Grävservice AB har utfört.

 • Järnvägsbyggnation
 • Vägbyggnation. Arbete på riksväg 67, 68 och 509 finns på meritlistan.
 • Vatten och avlopp
 • Enskilt avlopp
 • Kraftstationer
 • Husgrunder och tomter
 • Dikning och planering
 • Fjärrvärme
 • Kabel och bredband
 • Markarbeten
 • Gruskörning
 • Försäljning av grus


Kontakt

Spjuths Grävservice AB
Ridstigen 10
816 30 Ockelbo


Marcus Spjuth

Mobil: 070-511 95 18

Skicka e-post


Enskilt avlopp
Tommy Spjuth

Skicka e-post